Mântuirea – Capitolul 3

Dumnezeu l-a creat pe om după modelul său (chipul și asemănarea). Deci omul a avut inițial natura dragostei = omul-dragoste. Prin neascultare și neîncredere, omul e păcălit de șarpe, respectiv de diavol și astfel apare ceea ce numim „căderea în păcat” prin care omul-dragoste primește o altă natură și devine omul-păcat. În grădina Eden, existau doi pomi principali: POMUL VIEȚII și POMUL CUNOȘTINȚEI BINELUI ȘI RĂULUI. Dumnezeu îl avertizează pe om că în momentul în care va mânca din al doilea pom, va muri. Rezultă că Pomul cunoștinței binelui și răului este pomul morții. Dumnezeu a plantat acești doi pomi în centrul grădinii pentru a-i oferi omului posibilitatea de-a alege între cele două alternative: viața sau moartea. Și – în dragostea Lui față de om – îi dă și avertismentul necesar pentru a nu face o alegere greșită.

Întotdeauna când e vorba de VIAȚĂ, e vorba de duh. ( Dumnezeu „ a suflat suflare de viață” ; dar Dumnzeu e duh, deci suflarea Lui este tot duh, iar această suflare aduce -produce – viață) ( Ioan 3:3-6; Ioan 1:3-5)

  • POMUL VIEȚII= DUHUL SFÂNT. Fructele acestui pom sunt: dragoste, perfecțiune, putere, bucurie, pace, înțelepciune, curaj, răbdare, bunătate, credincioșie, blândețe, stăpînire de sine, libertate, sănătate, energie etc. Aceste fructe vin din viață (Pomul Vieții) și conduc spre viață (viață eternă).
  • POMUL CUNOȘTINȚEI BINELUI ȘI RĂULUI = POMUL MORȚII. (Geneza 2:9) A cunoaște BINELE și RĂUL, înseamnă a deosebi binele de rău, adică a fi de acord că sunt două noțiuni diferite. Dar am văzut că inițial în Univers era numai BINELE, adică Dumnezeu, adică natura dragostei. Diferența dintre bine și rău a apărut când a apărut RĂUL prin căderea lui Lucifer. Dacă ar fi existat în Univers o a treia persoană neutră, în prima fază ar fi spus: „ Cunosc BINELE”. În faza a doua ar fi spus: „Cunosc BINELE ȘI RĂUL”. Deci putem spune că pomul cunoștinței binelui și răului, n-ar fi existat dacă Lucifer nu s-ar fi despărțit de Dumnezeu și n-ar fi „inventat” astfel răul. De aceea pomul cunoștinței binelui și răului este de fapt pomul răului, pomul diavolului, pomul morții. Acest RĂU se poate defini ca fiind lipsa binelui și anume lipsa oricărei legături cu BINELE, adică cu Dumnezeu. După despărțirea lui Lucifer de Dumnezeu s-a văzut și în mod practic ce înseamnă sau ce reprezintă răul, adică natura păcătoasă. Această natură păcătoasă a primit-o omul, după ce a mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului, fructele acestui pom fiind: ură, tristețe, neliniște, slăbiciune, temă, lipsă de înțelepciune, nerăbdare, răutate, necredință, nervozitate, duritate, severitate, violență, boală, dependențe, vinovăție, agitație, trădare și lipsă de autocontrol. Toate acestea sunt urmarea ruperii totale de Dumnezeu (Romani 6: 21).  Aceste fructe vin din pomul morții și conduc spre moarte (moarte spirituală = o tot mai mare îndepărtare de Dumnezeu până la separarea finală ). Natura diavolului fiind opusă lui Dumnezeu, rezultă că se opune și în punctul viaţă – moarte. De fapt diavolul a creat moartea (moartea spirituală).

Așa cum VIAȚA=NATURA DRAGOSTEI=DUMNEZEU, tot așa MOARTEA=NATURA PĂCATULUI=DIAVOL.

  • POMUL VIEȚII = un circuit închis care pleacă din Dumnezeu și se întoarce la Dumnezeu = Legea Duhului de Viață ( Romani 8:2)
  • POMUL MORȚII = un circuit închis care pleacă de la diavol și se întoarce la diavol = Legea Păcatului și a morții (Romani 8:2)

Omul a fost creat pentru a trăi în circuitul vieții având astfel natura lui Dumnezeu și roadele (fructele) Pomului Vieții. Aceste roade le-ar fi avut în mod direct fără a fi nevoie să se gândească ce e bine și ce nu; de fapt tot ce-ar fi făcut ar fi fost BINE, deoarece dacă ar fi mâncat din Pomul Vieții, ar fi intrat în circuitul vieții și ca urmare ar fi avut numai roadele BINELUI, care ar fi fost de fapt roadele Duhului Sfânt și care ar fi condus la viață (viață veșnică).

Făcând alegerea greșită, omul e mereu într-o luptă ca cea a lui Pavel: vrea să facă BINELE (deoarece cunoaște deosebirea dintre bine și rău), dar nu reușește deoarece a mâncat din pomul morții, iar roadele acestui pom reprezintă Răul. Spus altfel omul vrea să facă binele, dar răul stă lipit de el. Aceasta este lupta de zi cu zi  a fiecărui om (Romani 7:19-20).

%d bloggers like this: