Mintea reînnoită

A avea mintea reînnoită   †

”30. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare,                                                                                      31. pentru ca, după cum este scris: “Cine se laudă să se laude în Domnul.”                                                                                                            1 Corinteni 1: 30,31

Înțelepciunea dăruită de Dumnezeu constă în orice cuvânt viu, care rupe situația sau starea în care te afli și te duce mai departe.

Isus Hristos este Cel care ne-a fost făcut înțelepciune , dreptate, sfințire și răscumpărare.

Și voi, prin El, sunteți în Hristos Isus.
Nu putem fi drepți în fața lui Dumnezeu prin propriile noastre fapte. Isus Hristos ne-a fost făcut tot ce avem nevoie, inclusiv îndreptățirea noastră.

El ne dă identitatea noastră. Noi suntem în Isus Hristos, iar El a fost făcut totul pentru noi.

Orice întrebări ai avea despre tine și identitatea ta ar trebui să se stingă în fața acestui argument: Hristos a fost făcut totul pentru tine, astfel orice lipsă a ta se împlinește în El, tot ce ai nevoie se găsește în El.
Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. 1Ioan 3:8 – Dumnezeu este dreptatea noastră.

Necinstea, minciuna, falsul, răul ( păcatul) nu mai locuiește în noi, ci este acțiunea externă a entității contrare nouă, numită de Dumnezeu ispititor ( diavol), cel care este distrugător si te înconjoară cu ispita, folosită pentru a aduce natura sa coruptă în viața ta. Dacă tu trăiești în ascultarea de cel rău în mod constant, înseamnă că ai o relație cu el. Cu alte cuvinte, păcatul nu este o problemă a ta, ci acțiunea celui rău în viața ta, dar dacă te convinge devine caracteristica ta atât timp cât o accepți.

Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului” 1Ioan 3:8
Satan poate să discute cu gândurile tale, cu mintea ta, cu emoțiile tale.

Pavel zice “Slavă Domnului, eu sunt mântuit prin Isus Hristos!”. Cel rău te convinge să păcătuiești și să rămâi în acel loc al murdăriei, Hristos te învață să fugi de acolo și tot Isus Hristos este Cel care te scoate de acolo prin faptul că te învață să te bazezi pe promisiunile Lui, pe adevărul Lui. Când realizezi că ești în mocirlă, Duhul Sfant îți aduce claritate pentru a realiza că te afli acolo și îți tot vorbește până cand te ridici și înveți să fugi din locul acela, din care nu aparții.                                   Îți arată că locul tău nu este acolo și te învață să nu mai ajungi acolo.

”Căutaţi mai întâi Împărăţia (lui Dumnezeu) şi dreptatea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” Matei 6:33,
”De atunci încolo, Isus a început să predice şi să zică: „Pocăiţi-vă, pentru că Împărăţia Cerurilor este aproape!“Matei 4:17,
”Isus S-a apropiat de ei şi le-a vorbit astfel: „Toată autoritatea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Prin urmare, duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt şi învăţându-i să păzească tot ce v-am poruncit! Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului!“ Matei 28 :18-20,

Sau dispreţuieşti bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungii Lui răbdări şi nu-ţi dai seama că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă? Romani 2:4,
dar celor ce, din ambiţie egoistă, resping adevărul şi ascultă de nedreptate, le va da urgie şi mânie. Romani 2.8,
căci înaintea lui Dumnezeu nu este părtinire. Romani 2.11

Noi suntem aduși la Dumnezeu ca urmare a faptului că Isus a înviat, nu pentru că am fost perfecți  sau fără păcat, nu din cauza puterii noastre, ci din cauză că Isus Hristos a înviat!

ochi

Şi dacă Duhul Celui Ce L-a înviat pe Isus din morţi locuieşte în voi, atunci Cel Ce L-a înviat pe Cristos din morţi le va da viaţă şi trupurilor voastre muritoare, prin Duhul Lui Care locuieşte în voi. Romani 8.11

El va învia trupurile noastre muritoare, asta răspunde la întrebarea dacă mai sunt eu mântuit, îmi pierd eu mântuirea etc.

Cum recunoști începutul tău cu Hristos, mântuirea pe care ai primit-o? Când ai început să faci bine? Nu! Ci în momentul în care tu personal, alegi să te pocăiești.                                                                                   Ce înseamnă pocăința? Să ști că nu este bine cum erai înainte; are loc o schimbare a minții, o cunoștință nouă în mintea ta, o tristețe adâncă, dumnezeiască față de păcatul care te-a despărțit de Dumnezeu. Se produce înăuntrul tău o respingere față de păcat și realitatea acestuia precum și o înnoire în modul nostru de a vedea lucrurile. Înainte păcatul te-a despărțit de Dumnezeu, dar acum prin tristețea aceea ai realizat dragostea copleșitoare a lui Dumnezeu și darul Lui.

Când îți dai seama că mintea este reînnoită? Când ceea ce era logic în mod natural, nu mai este atât de logic, nu mai face sens, pentru că apare un nou mod de a observa lucrurile, o nouă perspectivă, o altfel de abordare a vieții și a lumii în care te găsești. De ce? Pentru că mintea înnoită are în ea Duhul de viață a lui Hristos.

De unde vine credința? Biblia spune ca fiecăruia îi este dată o măsură de credință, mai spune că poți să ceri o credință specifică și că există un dar al Duhului Sfânt de credință.

Credința nu are a face cu faptele noastre, nu vine de la om și nu are de-a face cu omul firesc sau cu mintea firească, ci o primești de la Dumnezeu. Mintea reînnoită este cea care primește credința, prin Duhul de viață al lui Dumnezeu.

O astfel de credință supranaturală sau deasupra logicii naturale, nu se bazează pe fapte ce se văd cu ochii. Pentru că mintea reînnoită nu se bazează pe lucrurile pe care se bazează mintea noastră naturală. Dacă ai mintea reînnoită cauți să înțelegi lucrurile duhovnicești! Cu alte cuvinte, una din caracteristicile minții reînnoite este că este în continuă căutare să înțeleagă schimbarea noastră și schimbarea lui Isus, transfigurarea Lui.                                                                                                                                                                                                 Astfel începem încet, încet să pășim spre adevărata viață! Acum înțelegem puterea care se află în ceea ce am primit de la Dumnezeu, înțelegem și că este o diferență între ceea ce suntem acum și potențialul pe care l-am primit de la Dumnezeu. Noi putem să umblăm doar atât cât mintea noastră primește revelație, cât este reînnoită.
Mintea reînnoită începe cu perspectiva pe care o ai despre ceea ce a făcut Isus în tine. Reformulez: înnoirea minții începe cu revelația pe care o ai, pe care o cauți. Mintea reînnoită recunoaște că Dumnezeu nu are nici o problemă cu tine personal, ci că din contră, ți-a pus la dispoziție niște unelte, instrumente cu care să fii echipat și să ajungi să umbli în tot ceea ce El te cheamă.

Călătoria pentru a avea o minte transformată începe prin reorientarea gândurilor către ceea ce este și înseamnă creștinismul.

Dacă versetul din Romani 8:11 este adevărat atunci creștinismul fară putere este de neacceptat. De ce? Pentru că a avea mintea înnoită înseamnă să gândești din punctul de vedere al lui Dumnezeu și să accepți total punctul Lui de vedere. El începe cu o invitație, aceea de a trăi o viață absolut normală de creștin, în care crezi doar ceea ce spune El. Un astfel de model al gândirii reprezintă un nivel de victorie pe care noi tânjim să o avem. Este o revoluție pe care Hristos a implementat-o. Este viața creștină autentică.

Această transformare începe cu credincioșii care doresc să accepte modul lui Dumnezeu de a vedea lucrurile, este modul în care ucenicii trăiau și întorceau lumea cu susul în jos.

Era foarte clar că modul lor de a vorbi nu era ”despre teologii și concepte”, ci vorbeau din faptul că L-au privit pe Hristos și au recunoscut că același DUH SFÂNT, care a fost cu Fiul lui Dumnezeu, era și cu ei și DUHUL SFÂNT  avea să le dea și lor aceeași putere.

Iată o mică rugăciune care dă viață dacă o spui crezând:
Tată Ceresc îți mulțumesc pentru că același DUH SFÂNT care L-a înviat pe Isus din morți locuiește în mine. El îmi dă puterea să trăiesc și să îmi conduc viața după modelul lui Isus Hristos! Amin.

%d bloggers like this: