PSALMII

RUGĂCIUNI INSPIRATE DE DUHUL LUI DUMNEZEU SI COLECȚIONATE ÎN BIBLIE
 SUB NUMELE DE PSALMI.
 PSALMII SUNT CUVINTE DE PUTERE CARE ACTIVEAZĂ ÎN NOI PUTEREA DUHULUI SFÂNT
Să spui cu gura ta ceea ce Dumnezeu a inspirat este a retraii momentele create 
de DUMNEZEU 
PSALMUL 78
MOȘTENIRE PENTRU URMÂTOARELE GENERAȚII
img_1143
O învățătură a lui Asaf
1Ascultă, poporul meu, Legea mea; plecați‐vă urechile la cuvintele gurii mele.
2Voi deschide gura în pildă, voi rosti lucruri ascunse de demult:
3Ce am auzit și am cunoscut și ne‐au spus părinții noștri.
4Nu le vom ascunde de copiii lor, vom istorisi laudele Domnului neamului care va veni și puterea lui și lucrările lui minunate pe care le‐a făcut.
5Căci el a așezat o mărturie în Iacov și a pus o lege în Israel, pe care a poruncit părinților noștri să le facă cunoscut copiilor lor,
6ca neamul care va veni, copiii care se vor naște, să le cunoască și să se scoale și să spună copiilor lor;
7și să‐și pună nădejdea în Dumnezeu și să nu uite faptele lui Dumnezeu, ci să păzească poruncile lui……………………………………………………………………………………………………………………………
PSALMUL 37
1Nu te aprinde din pricina făcătorilor de rele, nici nu pizmui pe cei ce lucrează nedreptate.
2Căci curând vor fi cosiți ca iarba și se vor veșteji ca iarba verde.
3Încrede‐te în Domnul și fă binele; locuiește în țară și hrănește‐te cu credincioșia.
4Desfătează‐te în Domnul și el îți va da cererile inimii tale.
5Încredințează Domnului calea ta și încrede‐te în el și el va lucra.
6Și va face să iasă dreptatea ta ca lumina și judecata ta ca miazăziua.
7Taci înaintea Domnului și așteaptă‐l cu răbdare: Nu te aprinde din pricina celui ce sporește în calea sa, din pricina omului care aduce la îndeplinire planuri rele.
8Lasă‐te de mânie și părăsește furia. Nu te aprinde, aceasta te duce numai la facerea răului.
9Căci făcătorii de rele vor fi stârpiți, dar cei ce nădăjduiesc spre Domnul vor moșteni pământul.
10Căci încă puțin și cel rău nu va mai fi; da, îi veicăuta locul și nu va fi.
11Dar cei blânzi vor moșteni pământul și se vor desfăta în belșug de pace.
12Cel rău urzește înpotriva celui drept și scrâșnește din dinți la el.
13Domnul va râde de el, căci vede că vine ziua lui.
PSALMUL 34
Domnul poartă de grijă și izbăvește
Un psalm al lui David, când și‐a prefăcut purtarea înaintea lui Abimelec, care l‐a alungat și el a plecat
1Voi binecuvânta pe Domnul în toate vremile, lauda lui va fi pururea în gura mea.
2Sufletul meu se va lăuda în Domnul, cei blânzi vor auzi și se vor bucura.
3Măriți pe Domnul cu mine și să înălțăm împreună numele său!
4Am căutat pe Domnul și mi‐a răspuns și m‐a scăpat de toate temerile mele.
5Ei au privit spre el și au fost luminați și nu le‐au roșit fețele.
6Săracul acesta a strigat și Domnul l‐a auzit și l‐a mântuit din toate strâmtorările lui.
7Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și‐i scapă.
8Gustați și vedeți că bun este Domnul! Ferice de bărbatul care se încrede în el!
9O, temeți‐vă de Domnul, voi, sfinții săi, căci nimic nu lipsește celor ce se tem de el.
10Leii tineri duc lipsă și flămânzesc, dar cei ce caută pe Domnul nu vor duce lipsă de niciun bine.
11Veniți, copiilor, ascultați‐mă, vă voi învăța frica Domnului.
12Cine este omul care dorește viață, iubește zile multe, ca să vadă binele?
13Ferește‐ți limba de rău și buzele de a vorbi viclenie.
14Depărtează‐te de rău și fă binele, caută pacea și urmărește‐o.
15Ochii Domnului sunt spre cei drepți și urechile lui spre strigarea lor.
16Fața Domnului este împotriva celor ce fac rău, casă le piardă pomenirea de pe pământ.
17Drepții au strigat și Domnul a auzit și i‐a scăpat din toate strâmtorările lor.
18Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită și mântuiește pe cei cu duhul înfrânt.
19Multe sunt necazurile dreptului, dar din toate îl scapă Domnul.
20El îi păzește toate oasele, niciunul din ele nu se frânge.
21Pe cel rău îl ucide răul și cei ce urăsc pe cel drept vor fi osândiți.
22Domnul răscumpără viața robilor săi; și niciunul din cei ce își pun încrederea în el nu va fi osândit.

© British and Foreign Bible Society (BFBS) 2018

© Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 2018

%d bloggers like this: